Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor

Sikke en dag. 1100 noveller fik vi i fællesskab spredt i tognettet på en enkelt time i S-tog og regionaltog under Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor. Mange ark blev lagt ind i selve Ud & Se som et lidt for stort ekstra tillæg, imens andre blev overrakt personligt. Og folks reaktioner var utroligt fine. Der var dem, der sagde tak, og der var mange smil. Og hver kupé har sin stemning. Det største for mig personligt var næsten at gå ind i regionaltoget efter at have stået på perronen og delt noveller ud og opdage, hvor mange der sad indenfor og læste dem. I det trygge halvmørke …

Pressedækningen af operationen har været overvældende. Se bl.a. Politiken.dk, JP.dk og Fyens.dk og hør Kulturnyt (podcast, 6 min. inde). Mere følger de næste dage. Her til aften var jeg live i TV Lorry, som fulgte op med et indslag om, at DSB har indført gratis internet i S-toget. Så behøver man ikke længere selv printe sit læsestof på forhånd. Endnu engang tak for opbakningen og oplevelsen (og tak til Birgitta for foto)!

Se mere om Followers og operationen.

15 kommentarer til Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor

  1. Carsten siger:

    I Christian Yde Frostholms fiktive univers er lyset gået i toget, og novellens hovedperson sender følgende tekst ud i verden:

    »Man kunne overveje, om det overhovedet er forsvarligt at beholde et tog i rute, når lyset er gået i samtlige vogne«.

    Hvor er det dog sindsygt langt ude at den sætning ikke må stå i en fiktiv novelle i dsb bladet "Ud og se" Hvad foregår der i hovedet på dsb eller rettere i hoved på Anna Vinding??

  2. Tobias D. Stampesøe siger:

    Med fuld respekt for retten til at ytre sig kan jeg ikke gøre andet end at ryste lidt på hovedet når forfattere gang på gang føler at deres produkt af en eller anden grund skal have en særstatus ifht. alle mulige andre håndværk når det kommer til kommercielle virksomheders indflydelse på deres produkter.

    DSB hyrer en professionel til, gennem deresreklameprodukt (Ud&Se), at påvirke deres kunder i positiv retning. De vurderer at den kritiserede sætning kan få hr. og fru Jensen til at få kaffen galt i halsen og blive bange istedet for at bidrage til en behagelig togtur og et positivt billede af DSB.

    De overreagerer muligvis men havde vi set ligeså meget påstyr hvis det var en tømmeropgave de havde afvist fordi der var for skarpe kanter på stolene?
    Det er jo for søren ikke en litteratursamling novellen er afvist fra.

  3. CYF siger:

    Tobias: Ud & Ses noveller er faktisk i flere omgange blevet udgivet i bogform, og Ud & Se og DSB bryster sig med, at det er litteratur af høj kvalitet, de præsenterer. Så har de også forpligtet sig til at behandle deres stof med respekt. De henter så megen goodwill på den konto. Fordi litteraturen ER noget andet end reklame. Det er en del af hele dens berettigelse, og det er derfor vi læser den.

  4. Tobias D. Stampesøe siger:

    Men hvem er det der læser bladet? Er det kultureliten som skal have deres daglige dosis sort realisme eller er det hr. og fru danmark som frygter terrortruslen selvom de bor i Herning…
    Ud&Se bliver som reklame kanal nødt til at sætte DSBs image højere end den kunstneriske frihed. Havde man hyret en fyr til at male en togkupe og hans valgte motiv var en smadret togvogn med titlen "Mon bremserne virker?" havde man nok også valgt at droppe det selvom det da kunne være et spændende bidrag til kunsten…
    Slap nu af og køb en novellesamling hvis du vil have 100% kunstnerisk frihed.

  5. RJJ siger:

    Tobias: Det virker lidt som om du mener, at man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved DSB's argumentation FORDI de har betalt forfatteren? Kan det syn ophøjes til et generelt princip? Er vi ude i noget penge/mundkurv? Er alt i UD&SE reklame? Er alle udsagn i alle interviews en slags forklædte DSB-meddelelser? Mon alle interviewede skriver under på, at de ikke vil sige noget, der kan sætte en togrejse i et ikke-positivt lys? Må man så heller ikke sidde og læse Ingeniøren i DSB's tog længere: http://ing.dk/artikel/103736-dsb-kraever-brandfarlige-turboladere-udskiftet.

    Du har naturligvis ret i, at DBS/UD&SE er i deres (såkaldt) "gode ret" til snart sagt hvad som helst, redaktionel frihed, friheden til at sortere i ytringer o.s.v. Opdelingen af læsere i kulturelite og Hr/Fru Danmark er jeg til gengæld ikke sikker på holder. Sidstnævnte skulle i så fald leve i det liberale demokrati du plæderer for: hvor man ikke blander sig i andres anliggender, og da slet ikke hvis de har lagt penge på bordet?

    Måske kunne man også forsigtigt overveje om DSB rent image-mæssigt har lidt større tab i denne sag, end hvis de havde været knapt så bange for fiktioner i tog.

    Det er jo sådan set også en diskussion man ikke kan tage, hvis penge/mundkurv-logikken skal følges.

  6. Tobias D. Stampesøe siger:

    Det er ikke så meget det at de har givet ham penge for det. Det er princippet i, at man som kunstner såvel som håndværker kan komme ud for at ens arbejde ikke lever op til forventningen eller ikke passer ind i det værdigrundlag en given virksomhed har.
    Det du inddirekte siger er at man som betalende virksomhed ikke kan stille krav til produktet fra en kunstner FORDI det kunst.
    Mit eksempel fra før: Havde man hyret en fyr til at male en togkupe og hans valgte motiv var en smadret togvogn med titlen "Mon bremserne virker?" havde man også afvist det – og det uden 30 artikler til fordel for kunstneren.
    Hvor er forskellen? Hvor går grænsen? Og er det ikke mest fair at det er den betalende virksomhed som sætter den?

  7. RJJ siger:

    Tobias: Du tager helt fejl. Jeg siger på ingen måde, hverken indirekte eller direkte, at "man som betalende virksomhed ikke kan stille krav til produktet…fordi det er kunst." Man kan stille alle de krav man vil. Jeg reagerede mere på "slap af"-meldingen. Og det jeg direkte siger er: at man godt kan diskutere den betalende virksomheds argumentation SELVOM den betalende virksomhed har betalt. Penge er (endnu da) ikke er en vaccination mod kritik. Synes du?

    Forstår ikke helt dit tænkte eksempel med togvognen og de 30 artikler til fordel for kunstneren?

    Igen (for en sikkerheds skyld): DSB kan sætte alle de grænser de vil, men ikke for diskussionen.

  8. RJJ siger:

    Og hvad diskussionen angår: Forekommer det mig urkomisk/latterligt, at man ikke er i stand til at arbejde med et nuanceret forhold til udsigelse. Der er jo altså tale om en novelle og noget en fiktiv person skriver i den.

    Dette lillebitte fiktive element truer altså med at ætse DSB's image op? Hvad er det image lavet af? Marcipan? Og hvordan forholder reklamer for Dansk Folkeparti sig til det image, den marcipangris?

  9. Tobias D. Stampesøe siger:

    Tsk tsk.
    Det der ender ud i en diskussion for diskussionens skyld – som så ofte når de kulturradikale først for varmet tastaturet op.

    Faktum er at den eneste grund til at det her blir diskuteret er fordi det er kunst – ved alt andet håndværk var der ikke blevet rejst en finger til kritik – og det er muligt du siger at det blot handler om retten til at diskutere – men dit mål er vel at Carstens næste novelle skal med?
    At få DSB til at frygte at de vil få for meget bøvl ud af at følge deres egentlige firmapolitik.

    Og min pointe med at de også ville have afvist en togkupe maler med tendens til "negative" illustrationer er: Hvor fanden stopper det? Hvis en virksomhed hyrer en kunstner skal de så acceptere hans produkt af frygt for negativ omtale i alle landets medier?
    I trænger lige præcis til at "slappe af" og lade være med at hidse jer så meget op – var en stol blevet bestilt hos en tømrer, afvist af køber som alligevel betaler gav tømreren omgange på den lokale istedet for at tude i medierne…

  10. RJJ siger:

    Okay, Tobias, håber du har fået raset ud.
    Du svarer ikke rigtig på de spørgsmål jeg stillede og vil
    hellere slynge om dig med etiketter. Kulturradikale? Come on,
    hvor har du mon lært, at det er virkningsfuldt at kalde folk det? Og er du vant til at de bider på og bare lukker munden af angst for at blive kaldt værre ting af dig?
    Debatniveauet er under alle omstændigheder blevet lovlig lavt, så jeg tror jeg melder mig
    ud her og nu.

    Jeg får den besynderlige ide, at kernen i alle dine indlæg her egentlig bare (under alle forsvarstalerne for virksomhedernes råderet,
    som vi jo sådan set ikke er uenige om, men det har du tilsyneladende heller ikke fanget) lyder: "Hold så kæft!"

    Så nu går jeg på bar. Det kan være jeg møder en tømrer.

  11. Tobias D. Stampesøe siger:

    Synes en tur på bar en tirs. kl 15 virkelig er garant for at i tjener jeres penge, i kunstnere.

    Og nej, det er ikke et "hold nu kæft". Det er en påmindelse om at kunstneren er en håndværker og skal kunne behandles som en sådan uden at man pludselig er litteratur-facist.

    Er man som kunstner utilfreds med dette må man jo nøjes med den i forvejen udmærkede statsstøtte og lade være med at lade sig hyre af virksomheder.
    Men jo, lad os stoppe. Med mit "lave niveau" og dig halvstiv på bar kommer vi sgu nok ikke meget længere alligevel.
    Tak for snakken.

  12. maja siger:

    Fra ordbog over det danske sprog:

    Håndværk:
    1 erhvervsmæssig udførelse af et arbejde hvorved noget fremstilles el. forarbejdes vha. redskaber og andre hjælpemidler der betjenes med hænderne (el. andre dele af kroppen) på en måde som oftest kræver faglig uddannelse; arbejdet foregår i værksteder, på byggepladser e.l.; jf kunsthåndværk
    ● fagligt afgrænset område hvor den slags arbejde udføres • fx murerhåndværket el. elektrikerhåndværket; syn håndværksfag
    ● den del af en beskæftigelse el. (kunstnerisk) virksomhed som fordrer bestemte grundlæggende færdigheder; .
    2 produkt der er resultatet af håndværk, ofte med vægt på produktets udførelse og kvalitet;

    Kunst:
    1 udtryk for el. bevidst brug af menneskelig skaberevne og fantasi til frembringelse af værker som kan påvirke el. udfordre modtageren æstetisk, følelsesmæssigt el. intellektuelt • ofte om maler- og billedhuggerkunst;
    ● værker der er resultat af denne skaberevne og fantasi • især om maleri og skulptur; syn kunstværker .
    2 indstuderet trick el. øvelse der udføres på behændig vis for at fornøje el. underholde;
    ● præstation som kræver en vis færdighed el. kunnen;
    ● pudsigt, drilagtigt el. irriterende indfald; løjer; syn spilopper, krumspring .
    3 evne el. dygtighed til at gøre en bestemt ting, ofte opnået gennem længere tids øvelse; syn kunnen, formåen
    4 menneskelig indblanding el. virksomhed, især af en art som er unaturlig, kunstig el. påtaget;

    Bare for at starte ét sted hvor jeg synes argumentationen kører af sporet…

  13. Erik siger:

    DSB's "censur" skabte en situation som passede som fod i hose til CYF's koncept. Et koncept som iøvrigt nyder min fulde respekt.

    CYF skal iøvrigt have tak for at jeg kan læse René Jean Jensens længe ventede novelle en hel måned før forventet.

    RJJ: "Et image lavet af marcipan" :-)

    Verderblich er savnet!

  14. Erik siger:

    Jeg håber CYF vil arbejde videre på sin novelle. Breder stoffet og karaktererne ud. Og udgiver det færdige resultat på eget forlag.

  15. CYF siger:

    Erik: helt kort: tak for respekten, jeg forstår ironien, men "konceptet" var aldrig blevet konciperet uden DSB's behandling af denne sag. Det var ikke sådan et, der lå i skuffen. Enig mht til Renés tekst. Savner også Verderblich.

    RJJ: Du bragte et i øvrigt overset faremoment ind i diskussionen. Pia Ks evige tilstedeværelse i bladet. Jeg har altså aldrig kunne koncentrere mig om at løse den krydsogtværs.

Kommentér