Hurraflag

Hurraflag
Afsnit Ps nye Parlør (2002)
Video af Tinne Borgland og C. Y. Frostholm.

Se også: hurraflag og rødt