Møbelafdelingen opdaget

Kamilla Löfström har været i Illums Bolighus.