Trælæsning

For anden gang besøger C. Y. Frostholm Vindbyholtgård med en trævandring i haven og en samtale med professor Jørgen Bruhn. Arrangementet er gratis.