Moss

A conversation on trees

Dokumentation og enkeltbilleder fra installationen på House of Foundation i Moss, september 2012.

På dette sted

A conversation on trees (the poster)

Plakat udgivet af House of Foundation og ophængt i forbindelse med Møllebyen Litteraturfestival 2012. Se flere billeder.

A-M

Moss left behind

Motellet hedder i øvrigt “Mósse-sia”, ikke “Mossésia”. På den anden side af vandet, i Horten, ligger efter sigende “Horten-sia”.