‘Kristina Stolz’

Det uhåndterlige

“…lag på lag av reisedagbok, sitater, brevlik-nende henvendelser, essay, roman, portrett og selvportrett. En bok på nesten 700 sider, som det har tatt lang tid å skrive og som man også bruker lang tid på å lese. En lang- som prosess for både forfatter og leser, en fornemmelse av å ta Frostholm i hånda og stige på et av de utallige togene han kjører med ned gjennom Europa; på ny besøke stedene han har vært, sammen med ham; lese på nytt bøkene man ikke nødvendigvis selv har lest, men som han har lest, sammen med ham.

På den måten blir det en usedvanlig intim leseopplevelse, selv om den aldri virker privat eller utleverende. Dette er muligens en av grunnene til at jeg er så opptatt av nettopp denne boka og andre «virkelige» bøker, det er fornemmelsen av å være i kontakt med den virkelige virkeligheten.” – Kristina Stoltz, Klassekampen 10/2/24