Efterspil

“En mand steg af toget…

Ud & Se bringer hvert år en serie originale noveller. I år har vi bedt 12 forfattere om at skrive en novelle, der indeholder sætningen ‘en mand steg af toget …’. Hvad der i øvrigt sker, kan du læse om i denne og de kommende måneder.

Årets novelleserie redigeres af professor i nordisk litteratur og medarbejder ved dagbladet Politiken, Thomas Bredsdorff.

Den første novelle af Bent Vinn Nielsen kræver dog en yderligere introduktion. Den er nemlig en kommentar til sidste års novelleserie.

I 2009 havde vi på Ud & Se inviteret 12 forfattere til at skrive om ritualer, heriblandt Christian Yde Frostholm. Hans novelle indeholdt forskellige betragtninger om det at køre i tog, inklusive en linje, der lød ‘man kunne overveje, om det overhovedet er forsvarligt at beholde et tog i rute, når lyset er gået i samtlige vogne’.

Den linje studsede vi over, fordi vi nødigt ville have, at de mennesker, der er ansat i DSB, og for hvem sikkerhedsprocedurer er en del af det daglige arbejde, skulle læse Ud & Se og føle, at vi ikke respekterede deres indsats. Det kan måske virke overfølsomt, men det hensyn ville vi gerne vise DSBs medarbejdere i DSBs magasin.

Christian Yde Frostholm blev derfor spurgt, om han ville omformulere den ene sætning eller slette den. Det ville han ikke. Vi fortalte ham, at vi så desværre ikke ønskede at trykke hans tekst, men at han ville få sit honorar, og at han jo i øvrigt frit kunne afsætte historien andetsteds. Det var ærgerligt, især fordi Ud & Se har tradition for at udbrede ny – ofte smal – litteratur. Men det sker jo, at samarbejder går i hårdknude.

Christian Yde Frostholm valgte at trykke sin novelle selv og dele den ud i en række tog. Samtidig henvendte han sig til diverse medier, og der blev bragt historier i aviser og tv- og radioprogrammer om forløbet, der blev beskrevet som censur fra DSBs side.

Herefter meddelte Bent Vinn Nielsen i en klumme i dagbladet Information, at han ville benytte sin invitation fra Ud & Se til at skrive en tekst om en mand, der steg af toget, fordi han ikke turde køre længere med det. Det er den novelle, vi indleder den ny serie med.

God læselyst!”

(Ud & Se 1/2010, s. 36)