‘operation vha’

Efterspil

“En mand steg af toget…

Ud & Se bringer hvert år en serie originale noveller. I år har vi bedt 12 forfattere om at skrive en novelle, der indeholder sætningen ‘en mand steg af toget …’. Hvad der i øvrigt sker, kan du læse om i denne og de kommende måneder.

Årets novelleserie redigeres af professor i nordisk litteratur og medarbejder ved dagbladet Politiken, Thomas Bredsdorff.

Den første novelle af Bent Vinn Nielsen kræver dog en yderligere introduktion. Den er nemlig en kommentar til sidste års novelleserie.

I 2009 havde vi på Ud & Se inviteret 12 forfattere til at skrive om ritualer, heriblandt Christian Yde Frostholm. Hans novelle indeholdt forskellige betragtninger om det at køre i tog, inklusive en linje, der lød ‘man kunne overveje, om det overhovedet er forsvarligt at beholde et tog i rute, når lyset er gået i samtlige vogne’.

Den linje studsede vi over, fordi vi nødigt ville have, at de mennesker, der er ansat i DSB, og for hvem sikkerhedsprocedurer er en del af det daglige arbejde, skulle læse Ud & Se og føle, at vi ikke respekterede deres indsats. Det kan måske virke overfølsomt, men det hensyn ville vi gerne vise DSBs medarbejdere i DSBs magasin.

Christian Yde Frostholm blev derfor spurgt, om han ville omformulere den ene sætning eller slette den. Det ville han ikke. Vi fortalte ham, at vi så desværre ikke ønskede at trykke hans tekst, men at han ville få sit honorar, og at han jo i øvrigt frit kunne afsætte historien andetsteds. Det var ærgerligt, især fordi Ud & Se har tradition for at udbrede ny – ofte smal – litteratur. Men det sker jo, at samarbejder går i hårdknude.

Christian Yde Frostholm valgte at trykke sin novelle selv og dele den ud i en række tog. Samtidig henvendte han sig til diverse medier, og der blev bragt historier i aviser og tv- og radioprogrammer om forløbet, der blev beskrevet som censur fra DSBs side.

Herefter meddelte Bent Vinn Nielsen i en klumme i dagbladet Information, at han ville benytte sin invitation fra Ud & Se til at skrive en tekst om en mand, der steg af toget, fordi han ikke turde køre længere med det. Det er den novelle, vi indleder den ny serie med.

God læselyst!”

(Ud & Se 1/2010, s. 36)

Oplæsningsrække på LYNfabrikken [2006-2009]

Oplæsningsrække på LYNfabrikken [2006-2009] hedder en ny, efter sigende “monstrøs”, udgivelse med bidrag fra i alt 57 af de forfattere, der har læst op i de forgangne års månedlige oplæsninger på LYNfabrikken, arrangeret af Litteraturen på Scenen. Antologien er redigeret af Torben Agersnap, Christian Djurhuus, Mathias Kokholm og Lasse J. Nielsen og udkommer 17/12 på After Hand, der for nylig har fået redaktion og adresse i Århus.

Mit bidrag er en dokumentation af Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor, herunder novellen Followers. Bogen er på 192 sider og koster 100 kr, men kan erhverves gratis på udgivelsesdagen i forbindelse med endnu en oplæsning i rækken.

Mørkelægning

“Men nu skal det jo heller ikke være billig hoveren alt sammen, Deres Nielsen har skam tænkt sig at investere sin egen lille person i sagen også. Han har tilfældigvis fået en bestilling på en novelle til næste års udgave af Ud & Se til januarnummeret. Novellen skal indeholde sætningen: »En mand steg af toget,« og det er skam en sjov idé med sådan et krav, kunstnerisk stimulerende og det hele. Ellers står det forfatteren frit for, hvad novellen skal handle om. Jeg vil gerne afsløre allerede nu, at min novelle kommer til at handle om en mand, der stiger af toget, fordi han ikke tør køre videre med det.”

Bent Vinn Nielsen: Mørkelægning, Information (14/11/09)

Selvsving

Ingen romkugler i salgsvognen. DRs Selvsving tager Ud & Se-sagen under kærlig behandling.

“‘Kunst kan tåle ret meget. Den har en autonomi, som hverken kunstneren eller en given virksomhed kan have magt over,’ siger Bent Meier [fra Center for Kunst og Lederskab på CBS] og uddyber.
‘Der er selvfølgelig også talrige eksempler på kunst, som er blevet uinteressant, fordi virksomheder ikke har turdet at give kunstnerne den nødvendige frihed. Kunst i virksomheder skal udfordre virksomheden og dens medarbejdere. Man kan i dette tilfælde diskutere, om DSB har været overfølsom. Men som sagen har udviklet sig, hvor kunstneren selv er gået på gaden, må man sige, at der på mange måder alligevel er kommet et interessant kunststykke ud af det.'”

Information (5/11/09)

“Når det var vigtigt for mig at deltage i uddelingen i går hænger det i høj grad sammen med at jeg slet ikke er i tvivl om at der er forskel. Og virkelig har svært ved at sætte mig ind i den tankegang.
En ting er at DSB er i deres gode, juridiske ret til at afvise et bestillingsarbejde de ikke finder lever op til deres ønsker. Sådan er det bare. Noget andet er at de virkelig alvorligt mener at Frostholms novelle ville udgøre en sikkerhedsrisiko i bladet. (Her vil jeg anbefale at man læser novellen fx via dette link og ser hvad man selv synes). At de virkelig mener det er nødvendigt at kræve en sætning ændret. At de ikke mener det er nødvendigt at lade litteraturen udfolde sig frit. At alting for tiden virker til at kunne trumfes med sikkerhedskortet.”

Maja Elverkilde (3/11/09)

Dagens udklip

Børsen 3/1 2009

Politiken 3/11 2009
Berlingske 3/11 2009

Fotos fra Operationen

Fotos: Mathias Danbolt og RJJ.

Forsvarligt?

Video: RJJ

Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor

Sikke en dag. 1100 noveller fik vi i fællesskab spredt i tognettet på en enkelt time i S-tog og regionaltog under Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor. Mange ark blev lagt ind i selve Ud & Se som et lidt for stort ekstra tillæg, imens andre blev overrakt personligt. Og folks reaktioner var utroligt fine. Der var dem, der sagde tak, og der var mange smil. Og hver kupé har sin stemning. Det største for mig personligt var næsten at gå ind i regionaltoget efter at have stået på perronen og delt noveller ud og opdage, hvor mange der sad indenfor og læste dem. I det trygge halvmørke …

Pressedækningen af operationen har været overvældende. Se bl.a. Politiken.dk, JP.dk og Fyens.dk og hør Kulturnyt (podcast, 6 min. inde). Mere følger de næste dage. Her til aften var jeg live i TV Lorry, som fulgte op med et indslag om, at DSB har indført gratis internet i S-toget. Så behøver man ikke længere selv printe sit læsestof på forhånd. Endnu engang tak for opbakningen og oplevelsen (og tak til Birgitta for foto)!

Se mere om Followers og operationen.

Læs mere →

Followers

Followers-siteforside

Followers
novelle til togturen

Uddelt som løsark i toget i Storkøbenhavn 2. november 2009 under Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor. Teksten blev oprindeligt skrevet til Ud & Se på bestilling, men afvist af bladets overordnede redaktion af hensyn til sikkerheden. Novellen er siden udkommet i Litteraturen på Scenens antologi Oplæsningsrække på LYNfabrikken (2009) og novelleantologien Kort fortalt (2010).

Download novellen, print den på begge sider af et A4-ark, læs den på rejsen eller distribuér den videre. Læs også pressemeddelelsen og se mere om sagen.

Novelle for farlig til DSB

– Operation Virkelighed, Hverdag og Alvor

“Ærede forfatter,

DSBs renommerede månedsmagasin Ud & Se har en rig og lang tradition for at bringe ny dansk litteratur af høj kvalitet.”

Sådan startede brevet fra Ud & Se, som i december 2008 inviterede mig i selskab med 11 andre forfattere til at bidrage til en ny novelleserie med temaet ritualer. Jeg sagde ja tak og endte med at skrive en tekst om statusopdateringer som ritual og at lade den sms’ende hovedperson befinde sig i et tog ligesom læseren af novellen. Eller sådan skulle det i al fald have været, for historien blev aldrig trykt.

Novellen Followers blev godt nok i første omgang godkendt af den eksterne litterære redaktør af serien. Men Ud & Se’s overordnede redaktion bad mig derefter ændre en enkelt formulering. Og da jeg efter grundig overvejelse måtte svare, at jeg mente passagen var for central, var diskussionen ikke længere. Teksten kunne ikke trykkes.

Den faretruende formulering lyder i sin helhed:

“Man kunne overveje, om det overhovedet er forsvarligt at beholde et tog i rute, når lyset er gået i samtlige vogne.”

Udsagnet er en opdatering, som fortælleren (der er vred og lader sig ophidse af hverdagens detaljer) sender af sted til sin profil fra mobilen hvorefter vedkommende tænker for sig selv: “Men hvad skulle der egentlig kunne ske? Alting føles så meget blidere i mørket.”

Da jeg efter flere henvendelser fik kommunikationschef i DSB, Anna Vinding, og Ud & Se-redaktør Andreas Fugl Thøgersens begrundelse, lød den i al korthed:

“Ud & Se udgives af DSB, derfor har Ud & Se et unikt hensyn at tage i forhold til de mennesker, der arbejder i DSB’s tog, og for hvem fx spørgsmål om sikkerhedsprocedurer er virkelighed, hverdag og alvor.”

Det er komisk, men også alarmerende, at redaktionen ønsker at blande sig i indholdet i en skønlitterær tekst på det her niveau. Jeg er selv ret overbevist om, at Ud & Se’s læsere er i stand til at gennemskue, at det drejer sig om en tanke i en fiktiv tekst. Og jeg kan i øvrigt ikke med min bedste vilje får øje på nogen sikkerhedsrisiko.

Også jeg har set Ud & Se som en værdifuld platform for dansk litteratur med et ekceptionelt oplag og en enestående læsesituation. At indskrænke det kreative rum på denne måde, er at degradere litteratur til reklame, til skade for både læsere og litteratur.

Det er måske nok symptomatisk for, hvordan det kunstneriske frirum i stigende grad må vige for de kommercielle kræfter, men det er ikke desto mindre forstemmende.

For ikke blot at lade episoden passere i tavshed, har jeg valgt selv at distribuere novellen (som DSB har honoreret mig for) og lade nogle af de togpassagerer, der skulle have haft mulighed for at læse den i de rette omgivelser, om selv at tage til stilling. Sammen med en række kolleger og venner distribuerer jeg i dag, mandag 2. november, novellen som flyveblad i toget i Storkøbenhavn. Jeg vil samtidig sprede teksten via internettets forskellige kanaler og lægge den til gratis download på www.cyf.dk/followers, hvor folk opfordres til at printe den ud og sprede den videre i tognettet. Novellen vil desuden blive trykt i Litteraturen på Scenens almanak, som udkommer til december.

Vi kalder det Operation Virkelig, Hverdag og Alvor, fordi litteratur og kunstnerisk frihed også er Virkelighed, Hverdag og Alvor for os.

followersforside